top of page

Bostadsrättsförening i Mölndal

Projektering och genomförande av VA-arbeten, ytskikt, rekreationsområden, BAS U och generell koordinering av övriga entreprenörer

 

I detta projektet har Entreprenadteknik projekterat och utfört hela arbetet, innefattande dränering av sex bostadsrättshus med totalt 1.200 meter dränering, nytt dagvattensystem för hela fastigheten och byte av avloppsanläggningar och nya kulvertar mellan huskropparna.  


"Entreprenadteknik har varit den mest drivande entreprenör i alla våra projekt vi haft. Planering av alla delar har skötts mycket bra. Alla boende är nöjda med vår fina miljö."

- Styrelsen, BRF Klöverängen 2
 
Projektet innefattade även återställning av hela tomten på drygt 30.000 m2. Detta inkluderade bland annat 4.000 m2 gräsmattor, 50 entréer till lägenheter och markstensbeläggningar samt 3.000 m2 asfaltering och etablering av två stora uteplatser.


Vidare har Entreprenadteknik hjälpt föreningen med planering, koordinering och BAS U för övriga entreprenörer såsom altanbyggen, relining, omläggning av tak, byte av värmesystem etc.

bottom of page