top of page

Miljövänlig väg i Blommaskog

Nybyggnation av skogsväg med etablering av lokal bergtäkt
 
Blommaskogsvägen är ett projekt beställt av en privat skogsägare. Projektet innefattar 1 km väg samt uppförande av en bergtäckt.
Utmaningen med projektet var att vägen opp till den nya vägsträckningen inte tål tung trafik, varför det var problematiskt att frakta in sten för vägbygget.

"Jag är mycket nöjd med Entreprenadtekniks jobb. Kan absolut rekommenderas"

- Christer Salsing, Skogsägare

Lösningen blev att bygga en lokal bergtäkt där det sprängdes ut 5.000 ton berg. Berget sorterades i täkten och de grova fraktionerna användes för att forcera blöta områden och finfraktionerna lades på toppen av vägbanken.

"Strax före jul 2017 började timmerbilarna köra ut virket. Totalt blev det cirka 70 bil och släp som körde på vägen. Det märktes inte på vägen. Åkarna var mycket nöjda med vägen. Allt gick jättebra. Jag er mycket nöjd med Entreprenadtekniks jobb. Kan absolutt rekommenderas," siger skogsägare Christer Salsing.

 

Stort set hela vägen är byggt med lokala resurser vilket också innebar att Skogsstyrelsen var på besök for at se projektet och användningen av lokal bergtäkt.
 


 

bottom of page